مطالب توسط مدیریت سایت

دفتر ماده ۳۳

برون سپاری خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری شیراز به دفاتر ماده ۳۳ انجام شد. شهرداری شیراز مستند به مصوبه ۹۶/۵۶۸۶ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز اقدام به برون سپاری خدمات شهرسازی شهرداری شیراز به دفاتر ماده ۳۳ واجد شرایط نموده است. برون سپاری خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری شیراز به دفاتر ماده ۳۳ انجام شد. شهرداری شیراز […]

مدارک مورد نیاز جهت مراجعه به دفتر ۳۳

با توجه به آدرس ملک و تعیین منطقه شهرداری ملک خود به دفتر ۳۳ منطقه شهرداری مورد نظر مراجعه کنید.هنگام مراجعه به دفتر ۳۳ جهت ثبت درخواست خود به همراه داشتن مدارک زیر الزامی است و به شما کمک می کند که در همان مراجعه اول مراحل اداری را سریع تر انجام دهید.مدارک مورد نیاز: سند […]