صدور پروانه

موارد صدور پروانه در دفتر خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری شیراز:

۱- صدور پروانه احداث بنا ساختمان کوتاه
۲- صدور پروانه احداث بنا ساختمان بلند مرتبه
۳- اصلاح پروانه ساختمان کوتاه
۴- اصلاح پروانه ساختمان بلند مرتبه
۵- صدور پروانه توسعه بنا
۶- صدور پروانه تجدید بنا
۷- تمدید پروانه
۸- صدور پروانه تعمیرات (اساسی/ جزئی)
۹- صدور پروانه تعویض پوشش سقف
۱۰- صدور پروانه بالکن داخل مغازه
۱۱- صدور پروانه تغییر کاربری اعیانی
۱۲- مجوز در و دیوارگذاری
۱۳- مجوز حفاری
 
 

مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه الکترونیکی :

 
صدور پروانه احداث ساختمان بلند مرتبه :
۱) مدارک عمومی
۲) در صورت انجام کارشناسی و صدور موافت اصولی، نقشه تایید شده و نامه معاونت شهرسازی و دفترچه محاسباتی شهرسازی مورد نیاز است.
توضیحات : در صورتی که کارشناسی انجام نشده باشد به سوابق ذکر شده در بند ۱ نمی باشد .
 
صدور پروانه تجدید بنا :
۱) مدارک عمومی
 
صدور پروانه توسعه بنا :
۱) مدارک عمومی
 
تمدید پروانه احداث :
۱) مدارک عمومی
۲) صدور پروانه ساختمانی
۳) نامه تایید شده تمدید پروانه از مهندس ناظر و مهر شده معاونت فنی شهرسازی
 
اصلاح پروانه آجری و فلزی :
۱) مدارک عمومی
۲) نامه اصلاحیه از معاونت فنی شهرسازی
 
صدور پروانه تعمیرات ساختمانی :
۱) مدارک عمومی
 
 
 
 

اگر قصد ساخت و ساز یا بازسازی در منطقه ۱ شهرداری شیراز را دارید ، هم اکنون با شماره ۰۷۱۳۲۲۸۰۴۹۰ تماس بگیرید تا مشاوران با تجربه ما شما را راهنمایی کنند.

حتما از نمونه کارها و پروژه های اجرا شده در دفتر ما بازدید کنید.

پاسخ استعلام

موارد صدور پاسخ استعلام در دفتر خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری شیراز :

۱٫ پاسخ استعلام دفترخانه- انتقال مالکیت
۲٫ پاسخ استعلام دفترخانه- انتقال اجاره
۳٫ پاسخ استعلام دفترخانه- انتقال سرقفلی
۴٫ پاسخ استعلام دفترخانه- رهن
۵٫ پاسخ استعلام دفترخانه- انتقال مالکیت و اجاره
۶٫ پاسخ استعلام دفترخانه- انتقال مالکیت – رهنی
۷٫ پاسخ استعلام دفترخانه- انتقال مالکیت و سرقفلی
۸٫ پاسخ استعلام دفترخانه- صلح مشروط
۹٫ پاسخ استعلام دفترخانه- صلح خیاری
۱۰٫ پاسخ استعلام دفترخانه- صلح حقوقی
۱۱٫ پاسخ استعلام دفترخانه- افرازنامه
۱۲٫ پاسخ استعلام دفترخانه- اقاله سند
۱۳٫ پاسخ استعلام دفترخانه- تقسیم نامه
۱۴٫ پاسخ استعلام ادارات
۱۵٫ پاسخ استعلام بانک
۱۶٫ پاسخ استعلام صنفی
۱۷٫ مفاصا حساب

 

مدارک مورد نیاز برای صدور پاسخ استعلام

 

پاسخ استعلام ادارات :
۱) مدارک عمومی
۲) نامه اداره مورد نظر جهت پاسخگویی

 

پاسخ استعلام دفتر خانه :
۱) مدارک عمومی
۲) نامه از دفتر خانه جهت پاسخگویی

 

پاسخ استعلام صنفی :
۱) مدارک عمومی
۲) نامه از اتحادیه مورد نظر جهت پاسخگویی
 

اگر قصد ساخت و ساز یا بازسازی در منطقه ۱ شهرداری شیراز را دارید ، هم اکنون با شماره ۰۷۱۳۲۲۸۰۴۹۰ تماس بگیرید تا مشاوران با تجربه ما شما را راهنمایی کنند.

حتما از نمونه کارها و پروژه های اجرا شده در دفتر ما بازدید کنید.

صدور گواهی

موارد صدور گواهی های الکترونیکی در دفتر خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری شیراز :

۱٫ صدور گواهی عدم خلاف ساختمان کوتاه

۲٫ صدور گواهی عدم خلاف ساختمان بلند مرتبه

۳٫ صدور گواهی عدم خلاف اسکلت بتنی

۴٫ صدور گواهی عدم خلاف اسکلت فلزی

۵٫ صدور گواهی وضعیت بنا

۶٫ صدور گواهی تفکیک عرصه

۷٫ صدور گواهی تغییر کاربری عرصه

۸٫ صدور گواهی پایانکار ساختمان

 

مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی الکترونیکی :

 

صدور گواهی عدم خلاف آجری :

۱) مدارک عمومی

۲) پروانه ساختمانی

 

صدور گواهی عدم خلاف اسکلت فلزی و بتنی :

۱) مدارک عمومی

۲) پروانه ساختمانی

۳) گزارش مهندس ناظر و نقش های مهر شده معاونت شهرسازی

 

اگر قصد ساخت و ساز یا بازسازی در منطقه ۱ شهرداری شیراز را دارید ، هم اکنون با شماره ۰۷۱۳۲۲۸۰۴۹۰ تماس بگیرید تا مشاوران با تجربه ما شما را راهنمایی کنند.

حتما از نمونه کارها و پروژه های اجرا شده در دفتر ما بازدید کنید.

 

صدور پایان کار

موارد صدور پایان کار در دفتر خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری شیراز :

۱٫ گواهی پایانکار ساختمان کوتاه

۲٫ گواهی پایانکار ساختمان بلند مرتبه

 

مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی الکترونیکی :

 

گواهی پایانکار ساختمانی آجری :

۱) مدارک عمومی

۲) پروانه ساختمانی

 

گواهی پایانکار اسکلت فلزی و بتنی :

۱) مدارک عمومی

۲) نامه تایید شده معاونت شهرسازی و گزارش مهندس ناظر و نقشه تایید شده در سایز A4 مورد نیاز است .

توضیحات : در صورتی که کارشناسی انجام نشده باشد ، نیازی به سوابق ذکر شده در بند ۲ نمی باشد

 

اگر قصد ساخت و ساز یا بازسازی در منطقه ۱ شهرداری شیراز را دارید ، هم اکنون با شماره ۰۷۱۳۲۲۸۰۴۹۰ تماس بگیرید تا مشاوران با تجربه ما شما را راهنمایی کنند.

حتما از نمونه کارها و پروژه های اجرا شده در دفتر ما بازدید کنید.