دفتر ماده ۳۳

برون سپاری خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری شیراز به دفاتر ماده ۳۳ انجام شد. شهرداری شیراز مستند به مصوبه ۹۶/۵۶۸۶ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز اقدام به برون سپاری خدمات شهرسازی شهرداری شیراز به دفاتر ماده ۳۳ واجد شرایط نموده است.

برون سپاری خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری شیراز به دفاتر ماده ۳۳ انجام شد. شهرداری شیراز مستند به مصوبه ۹۶/۵۶۸۶ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز اقدام به برون سپاری خدمات شهرسازی شهرداری شیراز به دفاتر ماده ۳۳ واجد شرایط نموده است.

 

بدین ترتیب طی دو مرحله آزمون تعدادی از افراد واجد شرایط موفق به اخذ مجوز راه اندازی دفتر ماده ۳۳ شده و خدمات شهرسازی شهرداری شیراز را به شهروندان شیرازی ارائه می دهند.

مدارک مورد نیاز جهت مراجعه به دفتر ۳۳

با توجه به آدرس ملک و تعیین منطقه شهرداری ملک خود به دفتر ۳۳ منطقه شهرداری مورد نظر مراجعه کنید.هنگام مراجعه به دفتر ۳۳ جهت ثبت درخواست خود به همراه داشتن مدارک زیر الزامی است و به شما کمک می کند که در همان مراجعه اول مراحل اداری را سریع تر انجام دهید.مدارک مورد نیاز:

  1. سند مالکیت
  2. کارت شناسایی
  3. شناسنامه
  4. وکالتنامه
  5. قبوض آب و برق و تلفن و گاز
  6. کد پستی
  7. پروانه کسب برای اماکن تجاری

لطفا اصل مدارک را به همراه داشته باشید

توضیحات :

کلیه قولنامه ها از ابتدای نقل و انتقالات در صورتی که ملک فاقد سند باشد.

نقشه تفکیکی در صورتی که موقعیت دقیق ملک مشخص نباشد.

نقشه UTM تهیه شده توسط شرکت های طرف قرارداد شهرداری منطقه یک برای ملک های فاقد کد نوسازی.

پلاک ثبتی شما چیست؟

پلاک ثبتی شماره ای است كه هنگام ثبت ملک در اداره كل ثبت اسناد به يك ملک تعلق می گيرد. شماره پلاک ثبتی در سمت راست و بالای صفحه دوم سند مالكيت و تحت عنوان شماره ملک نوشته می شود و معمولا به صورت اصلی و فرعی به وسيله مميز از يكديگر مجزا گرديده است.

در صورتی كه ثبت درخواست به استناد اسناد عادی و قولنامه ها صورت گيرد، ارائه تعهد محضری (فرم تعهد كشف فساد) به همراه مدارک ارائه شده الزاميست.

تمامی امور تفكيک به منظور انتقال قطعات تفكيک شده به صورت مفروز (جداجدا)،در اداره ثبت اسناد و املاك انجام می گيرد

به اين ترتيب، از تفكيک به منظور انتقال قطعات تفكيک شده به صورت مفروز (جداجدا)، سند مالكيت مفروزی با ابطال سند اوليه و تنظيم تقسيم نامه استفاده می شود. تمامی امور تفكيک در اداره ثبت اسناد و املاك انجام می گيرد و بعد از تنظيم صورتمجلس تفكيكی سند مالكيت برای قطعات صادر و در صورت لزوم تفكيک برای مجزا شدن قطعات به منظور فروش از سوی صاحب آن انجام می گيرد.

و براساس آن ملک به قطعات كوچكتر تقسيم شده و به قطعات شماره های جديد، يعنی فرعی داده می شود. حدود و حقوق ارتفاقی جديد تعريف و پس از آخرين قطعه ای كه انتقال داده می شود، سند اوليه باطل می گردد. از تفكيک در تقسيم نامه ها نيز استفاده می شود. در تقسيم نامه ها، مالک بيش از يك نفر بوده و ممكن است يكی از ديگری سهم بيشتری برده و نوعی صلح صورت می گيرد.

در تقسيم نامه، ملک مشاع بوده و بعد از تفكيک، سند تقسيم نامه تنظيم می گردد. براساس صورتمجلس تفكيكی برای هر مالک مشاعی يک قطعه مفروزی تعيين و اسناد مالكيت مشاعی، همراه تقسيم نامه از سوی دفترخانه به اداره ثبت ارسال و در اين صورت، سند مالكيت مفروزی برای مالكان صادر می گردد.

اگر قصد ساخت و ساز یا بازسازی در منطقه ۱ شهرداری شیراز را دارید ، هم اکنون با شماره ۰۷۱۳۲۲۸۰۴۹۰ تماس بگیرید تا مشاوران با تجربه ما شما را راهنمایی کنند.

حتما از نمونه کارها و پروژه های اجرا شده در دفتر ما بازدید کنید.