نوشته‌ها

دفتر ماده ۳۳

برون سپاری خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری شیراز به دفاتر ماده ۳۳ انجام شد. شهرداری شیراز مستند به مصوبه ۹۶/۵۶۸۶ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز اقدام به برون سپاری خدمات شهرسازی شهرداری شیراز به دفاتر ماده ۳۳ واجد شرایط نموده است.

برون سپاری خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری شیراز به دفاتر ماده ۳۳ انجام شد. شهرداری شیراز مستند به مصوبه ۹۶/۵۶۸۶ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز اقدام به برون سپاری خدمات شهرسازی شهرداری شیراز به دفاتر ماده ۳۳ واجد شرایط نموده است.

 

بدین ترتیب طی دو مرحله آزمون تعدادی از افراد واجد شرایط موفق به اخذ مجوز راه اندازی دفتر ماده ۳۳ شده و خدمات شهرسازی شهرداری شیراز را به شهروندان شیرازی ارائه می دهند.

مدارک مورد نیاز جهت مراجعه به دفتر ۳۳

با توجه به آدرس ملک و تعیین منطقه شهرداری ملک خود به دفتر ۳۳ منطقه شهرداری مورد نظر مراجعه کنید.هنگام مراجعه به دفتر ۳۳ جهت ثبت درخواست خود به همراه داشتن مدارک زیر الزامی است و به شما کمک می کند که در همان مراجعه اول مراحل اداری را سریع تر انجام دهید.مدارک مورد نیاز:

  1. سند مالکیت
  2. کارت شناسایی
  3. شناسنامه
  4. وکالتنامه
  5. قبوض آب و برق و تلفن و گاز
  6. کد پستی
  7. پروانه کسب برای اماکن تجاری

لطفا اصل مدارک را به همراه داشته باشید

توضیحات :

کلیه قولنامه ها از ابتدای نقل و انتقالات در صورتی که ملک فاقد سند باشد.

نقشه تفکیکی در صورتی که موقعیت دقیق ملک مشخص نباشد.

نقشه UTM تهیه شده توسط شرکت های طرف قرارداد شهرداری منطقه یک برای ملک های فاقد کد نوسازی.

پلاک ثبتی شما چیست؟

پلاک ثبتی شماره ای است كه هنگام ثبت ملک در اداره كل ثبت اسناد به يك ملک تعلق می گيرد. شماره پلاک ثبتی در سمت راست و بالای صفحه دوم سند مالكيت و تحت عنوان شماره ملک نوشته می شود و معمولا به صورت اصلی و فرعی به وسيله مميز از يكديگر مجزا گرديده است.

در صورتی كه ثبت درخواست به استناد اسناد عادی و قولنامه ها صورت گيرد، ارائه تعهد محضری (فرم تعهد كشف فساد) به همراه مدارک ارائه شده الزاميست.

تمامی امور تفكيک به منظور انتقال قطعات تفكيک شده به صورت مفروز (جداجدا)،در اداره ثبت اسناد و املاك انجام می گيرد

به اين ترتيب، از تفكيک به منظور انتقال قطعات تفكيک شده به صورت مفروز (جداجدا)، سند مالكيت مفروزی با ابطال سند اوليه و تنظيم تقسيم نامه استفاده می شود. تمامی امور تفكيک در اداره ثبت اسناد و املاك انجام می گيرد و بعد از تنظيم صورتمجلس تفكيكی سند مالكيت برای قطعات صادر و در صورت لزوم تفكيک برای مجزا شدن قطعات به منظور فروش از سوی صاحب آن انجام می گيرد.

و براساس آن ملک به قطعات كوچكتر تقسيم شده و به قطعات شماره های جديد، يعنی فرعی داده می شود. حدود و حقوق ارتفاقی جديد تعريف و پس از آخرين قطعه ای كه انتقال داده می شود، سند اوليه باطل می گردد. از تفكيک در تقسيم نامه ها نيز استفاده می شود. در تقسيم نامه ها، مالک بيش از يك نفر بوده و ممكن است يكی از ديگری سهم بيشتری برده و نوعی صلح صورت می گيرد.

در تقسيم نامه، ملک مشاع بوده و بعد از تفكيک، سند تقسيم نامه تنظيم می گردد. براساس صورتمجلس تفكيكی برای هر مالک مشاعی يک قطعه مفروزی تعيين و اسناد مالكيت مشاعی، همراه تقسيم نامه از سوی دفترخانه به اداره ثبت ارسال و در اين صورت، سند مالكيت مفروزی برای مالكان صادر می گردد.

اگر قصد ساخت و ساز یا بازسازی در منطقه ۱ شهرداری شیراز را دارید ، هم اکنون با شماره ۰۷۱۳۲۲۸۰۴۹۰ تماس بگیرید تا مشاوران با تجربه ما شما را راهنمایی کنند.

حتما از نمونه کارها و پروژه های اجرا شده در دفتر ما بازدید کنید.

صدور پروانه

موارد صدور پروانه در دفتر خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری شیراز:

۱- صدور پروانه احداث بنا ساختمان کوتاه
۲- صدور پروانه احداث بنا ساختمان بلند مرتبه
۳- اصلاح پروانه ساختمان کوتاه
۴- اصلاح پروانه ساختمان بلند مرتبه
۵- صدور پروانه توسعه بنا
۶- صدور پروانه تجدید بنا
۷- تمدید پروانه
۸- صدور پروانه تعمیرات (اساسی/ جزئی)
۹- صدور پروانه تعویض پوشش سقف
۱۰- صدور پروانه بالکن داخل مغازه
۱۱- صدور پروانه تغییر کاربری اعیانی
۱۲- مجوز در و دیوارگذاری
۱۳- مجوز حفاری
 
 

مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه الکترونیکی :

 
صدور پروانه احداث ساختمان بلند مرتبه :
۱) مدارک عمومی
۲) در صورت انجام کارشناسی و صدور موافت اصولی، نقشه تایید شده و نامه معاونت شهرسازی و دفترچه محاسباتی شهرسازی مورد نیاز است.
توضیحات : در صورتی که کارشناسی انجام نشده باشد به سوابق ذکر شده در بند ۱ نمی باشد .
 
صدور پروانه تجدید بنا :
۱) مدارک عمومی
 
صدور پروانه توسعه بنا :
۱) مدارک عمومی
 
تمدید پروانه احداث :
۱) مدارک عمومی
۲) صدور پروانه ساختمانی
۳) نامه تایید شده تمدید پروانه از مهندس ناظر و مهر شده معاونت فنی شهرسازی
 
اصلاح پروانه آجری و فلزی :
۱) مدارک عمومی
۲) نامه اصلاحیه از معاونت فنی شهرسازی
 
صدور پروانه تعمیرات ساختمانی :
۱) مدارک عمومی
 
 
 
 

اگر قصد ساخت و ساز یا بازسازی در منطقه ۱ شهرداری شیراز را دارید ، هم اکنون با شماره ۰۷۱۳۲۲۸۰۴۹۰ تماس بگیرید تا مشاوران با تجربه ما شما را راهنمایی کنند.

حتما از نمونه کارها و پروژه های اجرا شده در دفتر ما بازدید کنید.

پاسخ استعلام

موارد صدور پاسخ استعلام در دفتر خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری شیراز :

۱٫ پاسخ استعلام دفترخانه- انتقال مالکیت
۲٫ پاسخ استعلام دفترخانه- انتقال اجاره
۳٫ پاسخ استعلام دفترخانه- انتقال سرقفلی
۴٫ پاسخ استعلام دفترخانه- رهن
۵٫ پاسخ استعلام دفترخانه- انتقال مالکیت و اجاره
۶٫ پاسخ استعلام دفترخانه- انتقال مالکیت – رهنی
۷٫ پاسخ استعلام دفترخانه- انتقال مالکیت و سرقفلی
۸٫ پاسخ استعلام دفترخانه- صلح مشروط
۹٫ پاسخ استعلام دفترخانه- صلح خیاری
۱۰٫ پاسخ استعلام دفترخانه- صلح حقوقی
۱۱٫ پاسخ استعلام دفترخانه- افرازنامه
۱۲٫ پاسخ استعلام دفترخانه- اقاله سند
۱۳٫ پاسخ استعلام دفترخانه- تقسیم نامه
۱۴٫ پاسخ استعلام ادارات
۱۵٫ پاسخ استعلام بانک
۱۶٫ پاسخ استعلام صنفی
۱۷٫ مفاصا حساب

 

مدارک مورد نیاز برای صدور پاسخ استعلام

 

پاسخ استعلام ادارات :
۱) مدارک عمومی
۲) نامه اداره مورد نظر جهت پاسخگویی

 

پاسخ استعلام دفتر خانه :
۱) مدارک عمومی
۲) نامه از دفتر خانه جهت پاسخگویی

 

پاسخ استعلام صنفی :
۱) مدارک عمومی
۲) نامه از اتحادیه مورد نظر جهت پاسخگویی
 

اگر قصد ساخت و ساز یا بازسازی در منطقه ۱ شهرداری شیراز را دارید ، هم اکنون با شماره ۰۷۱۳۲۲۸۰۴۹۰ تماس بگیرید تا مشاوران با تجربه ما شما را راهنمایی کنند.

حتما از نمونه کارها و پروژه های اجرا شده در دفتر ما بازدید کنید.

صدور گواهی

موارد صدور گواهی های الکترونیکی در دفتر خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری شیراز :

۱٫ صدور گواهی عدم خلاف ساختمان کوتاه

۲٫ صدور گواهی عدم خلاف ساختمان بلند مرتبه

۳٫ صدور گواهی عدم خلاف اسکلت بتنی

۴٫ صدور گواهی عدم خلاف اسکلت فلزی

۵٫ صدور گواهی وضعیت بنا

۶٫ صدور گواهی تفکیک عرصه

۷٫ صدور گواهی تغییر کاربری عرصه

۸٫ صدور گواهی پایانکار ساختمان

 

مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی الکترونیکی :

 

صدور گواهی عدم خلاف آجری :

۱) مدارک عمومی

۲) پروانه ساختمانی

 

صدور گواهی عدم خلاف اسکلت فلزی و بتنی :

۱) مدارک عمومی

۲) پروانه ساختمانی

۳) گزارش مهندس ناظر و نقش های مهر شده معاونت شهرسازی

 

اگر قصد ساخت و ساز یا بازسازی در منطقه ۱ شهرداری شیراز را دارید ، هم اکنون با شماره ۰۷۱۳۲۲۸۰۴۹۰ تماس بگیرید تا مشاوران با تجربه ما شما را راهنمایی کنند.

حتما از نمونه کارها و پروژه های اجرا شده در دفتر ما بازدید کنید.

 

صدور پایان کار

موارد صدور پایان کار در دفتر خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری شیراز :

۱٫ گواهی پایانکار ساختمان کوتاه

۲٫ گواهی پایانکار ساختمان بلند مرتبه

 

مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی الکترونیکی :

 

گواهی پایانکار ساختمانی آجری :

۱) مدارک عمومی

۲) پروانه ساختمانی

 

گواهی پایانکار اسکلت فلزی و بتنی :

۱) مدارک عمومی

۲) نامه تایید شده معاونت شهرسازی و گزارش مهندس ناظر و نقشه تایید شده در سایز A4 مورد نیاز است .

توضیحات : در صورتی که کارشناسی انجام نشده باشد ، نیازی به سوابق ذکر شده در بند ۲ نمی باشد

 

اگر قصد ساخت و ساز یا بازسازی در منطقه ۱ شهرداری شیراز را دارید ، هم اکنون با شماره ۰۷۱۳۲۲۸۰۴۹۰ تماس بگیرید تا مشاوران با تجربه ما شما را راهنمایی کنند.

حتما از نمونه کارها و پروژه های اجرا شده در دفتر ما بازدید کنید.